Z důvodu vysoké přidané hodnoty našich produktů a služeb nebudeme o našich aktivitách veřejně uvádět další informace. Pokud Vás zajímá naše směřování a zvažujete se s námi touto cestou vydat, prosím kontaktujte nás, abychom vše mohli probrat osobně.

Přístup do sekce s dokumenty

Dokumenty – zabezpečený přístup

V termínu zima až jaro 2021 nabízíme investorům prodej tzv. “zápůjček zajištěných směnkou” s úrokovou mírou 7,5 % p. a.

+ jednorázový bonus pro vklady nad 200 000,-Kč ve výši 1 % z investované částky.

Zápůjčky jsou emitovány na dobu dva roky a splatnost úroků je 1x ročně. Investice je možná ve výši od 100 000 do 2 000 000 Kč. Jedná se o emisi určenou pro malé a střední investory

Pozn.: Emise je limitována, emitent si vyhrazuje právo nabídku při dosažení zamýšleného finančního cíle bez předchozího upozornění stáhnout.

Pro více informací a pro získání přístupu do zabezpečené zóny nám prosím napište pomocí uvedeného formuláře na této stránce.

Stručně o společnosti XP invest

  • znalecký ústav v oboru Ekonomika – ceny a odhady nemovitostí, od roku 2012 jsme zpracovali přes 13000 znaleckých posudků o cenách nemovitostí
  • od roku 2008 provozujeme web www.odhadonline.cz, v rámci kterého jsme ocenili majetek v hodnotě přesahující 100 mld. Kč
  • v roce 2017 jsme spustili pokročilý systém určený pro soudní znalce, odhadce nemovitostí, realitní kanceláře a banky. Systém jsme nazvali INEM a jedná se o první automatizovaný systém pro oceňování nemovitostí obvyklou cenou
  • v posledních letech vyvíjíme aplikace a internetové služby pro masové využití na území celé Evropy
  • zde si můžete prohlédnout naše klienty

Máte zájem o více informací?

Vyplňte, prosím, tento formulář…