XP invest, s.r.o.

KDO JSME?

 • Jsme znalecká kancelář, jmenovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR, v oboru ekonomika, se zaměřením na oceňování nemovitého majetku.
 • Vyvíjíme výzkumnou činnost v oblasti oceňování majetku ve všech zemích Evropy
 • Poskytujeme pokročilý informační servis specialistům pohybujícím se na trhu s nemovitostmi
 • Investujeme do nemovitostí a vyvíjíme na nemovitosti navázané specializované služby
 • Připravujeme zejména znalecké posudky pro úřední záležitosti, soudní případy, insolvenční řízení nebo dražby. Samozřejmostí jsou i odhady pro osobní potřeby objednatele – prodej nemovitosti, majetkové vyrovnání, vypořádání dědictví apod.
 • Znalecké posudky či odhady zhotovujeme jak pro fyzické, tak právnické osoby. S řadou klientů spolupracujeme za zvýhodněných podmínek dlouhodobě.
 • Odhady a znalecké posudky zpracováváme dle zákona o oceňování majetku.

CO DĚLÁME?

 • Rychle, kvalitně a za rozumnou cenu pro vás vyhotovíme odhad nebo znalecký posudek nemovitého majetku.
 • Pod záštitou znalecké kanceláře sdružujeme několik desítek odborníků a žádný případ pro nás proto není překážkou.
 • Poskytujeme široký informační servis – důležitá fakta ovlivňující ceny nemovitostí.
 • Vyvíjíme systém INEM – komplexní informační systém pro experty v oblasti oceňování nemovitostí a realitních služeb
 • Dlouhodobě sledujeme vývoj trhu na poli obchodování s nemovitými věcmi a jsme tak schopni predikovat jeho vývoj, který může být určující při rozhodování o prodeji či nákupu nemovitostí.
 • Poradíme, jakým způsobem můžete zvýšit cenu své nemovitosti, jak se na trhu s nemovitostmi pohybovat a upozorníme na důležité aspekty.
 • Pokud se rozhodujete, jaký typ ocenění nemovitosti potřebujete, můžete navštívit naše stránky, které se věnují odhadům nemovitostí pro neúřední účely anebo znaleckým posudkům například pro soudní, insolvenční nebo exekuční řízení.

PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NÁS?

 • Na trhu působíme od roku 2008 a za tuto dobu jsme ocenili majetek v hodnotě přibližně 75 mld. Kč.
 • Jsme vám blízko – naše pobočky jsou po celé ČR. Neplatíte tak žádné poplatky za dopravu nebo cestovné.
 • Naše služby jsou kvalitní, přesto však patří k levnějším na trhu, více porovnání cen znaleckých posudků.
 • Díky statutu znalecké kanceláře jsou naše odhady a znalecké posudky plně akceptovány veškerými státními institucemi.
 • Můžeme nabídnout mnoho referencí od státních institucí, realitních kanceláří, mezinárodních společností, velkých tuzemských podniků, dražebních společností nebo jiných subjektů…

POTŘEBUJI VYHOTOVIT ZNALECKÝ POSUDEK ČI ODHAD