Mateřská společnost znaleckého ústavu XP invest, společnost XP group, a. s., emituje dluhopisy, jejichž prodej je určen malým a středním investorům.

Úročení dluhopisů

Dluhopisy jsou emitovány na dva až 4 roky a jistina je úročená 7,5 až 10,5 % p. a.
Nejnižší investice je ve výši 20 000 Kč.
Za úložky nad 300.000,- resp. 500.000,- Kč, jsou připraveny pro investory zajímavé bonusy.

Aktivity podporované dluhopisy

Výnos z prodeje dluhopisů bude použit na podporu a rozvoj aktivit dceřiných společností holdingu XP group, a.s.
Jde především o podporu a rozvoj služeb v oblasti oceňování nemovitostí a nákup výjimečně zajímavých nemovitostí, jejich držení, pronájem, či prodej obratem s realizací zisku.

Financování pomocí dluhopisů

Emise korporátních dluhopisů, tedy financování aktivit firem tímto způsobem, je moderním prostředkem provozního a investičního financování. Firmy díky tomu získávají kapitál a investoři výhodně zhodnocují své finanční prostředky.

Investorům se tak do rukou dostává finanční instrument, který dosud realizovaly ve srovnatelné podobě pouze banky, které díky tomu realizovaly masivní zisky.

Dluhopisy – Investice bez poplatků

Investice do dluhopisů je u XP group bez poplatků.

Je nutné však myslet na zdanění.

Investice bez omezení

Do dluhopisů může investovat každý, kdo chce zhodnotit své úspory. Není nutné mít jakoukoliv licenci či živnostenské oprávnění. Stačí se rozmyslet, kolik chcete do dluhopisů uložit, na jak dlouho a napsat mateřské společnosti XP group zde.

Více o dluhopisech

Výhodnost dluhopisů také spočívá v redukci potenciálního rizika pro investory. Jelikož emise dluhopisů je rozvrstvena po jednotlivých dluhopisech (např. ve jmenovité hodnotě po 20.000 Kč jako u XP group) mezi mnoho investorů, neexistuje většinový věřitel, který by byl vystaven zvýšené míře rizika, jelikož jeho riziko je tzv. diverzifikováno.

Dluhopisy jsou široce využívané – emitují je např. i státy či nadnárodní společnosti. U těchto dluhopisů je však nutné počítat s nižším výnosem než oproti korporátním dluhopisům menších či středních firem.

Chcete se o dluhopisech dozvědět více? Pokračujte zde.

dluhopisy